Yleiset valmismatka- ja pakettiehdot

1.7.2018 alkaen solmittujen sopimusten ehdot

Nämä Yleiset matkapakettiehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017, www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset. 

Nazarin lisä- ja erityisehdot on merkitty ehtoihin kursiivilla. Päivitetty 1.5.2024.

 

Sisällys

      Yleiset matkapakettiehdot 

1. Soveltamisala        

      1.1. Yleiset matkapakettiehdot   

      1.2. Lisäehdot   

      1.3. Erityisehdot         

2. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta   

      2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta    

      2.2. Sopimuksen sisältö     

      2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus 

      2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit         

      2.5. Avustamisvelvollisuus         

      2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu   

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen   

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista   

5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi ennen matkan alkamista       

6. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana         

7. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

8. Hinnanmuutokset

9. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen           

10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka         

11. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus     

12. Virhe ja virheilmoitus   

13. Virheen korjaus   

14. Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminen matkan aikana         

15. Hinnanalennus   

16. Vahingonkorvaus         

17. Varausvirheet      

18. Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen       

19. Korvausvaatimukset    

20. Riita-asiat    

 

1. Soveltamisala 


1.1 Yleiset matkapakettiehdot 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntia kestäviin tai yöpymisen sisältäviin matkapaketteihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyy vähintään kaksi seuraavista palveluista; 1) kuljetus, 2) majoitus, 3) auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 § 3 kohdassa mainitun muun moottoriajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttia vaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omalla käyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeus on yli 25km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä  4) muun olennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, että kokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa. Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus esim. perheessä kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisen vaihto-oppilasmatkan yhteydessä. 


Pelkkä lento -varaus Nazarin lomalennoilla 

Huomaa, että pelkkä lento -varaus ei ole direktiivin ja lain tarkoittama matkapaketti, eikä siihen sovelleta Yleisiä matkapakettiehtoja lukuun ottamatta kohtia 2.6., 3, 4, 7, 8, 9, 10.1, 11 ja 19. Pelkkä lento -varauksiin sovelletaan myös Montrealin yleissopimusta sekä lentoyhtiön omia sääntöjä. Montrealin sopimuksen mukainen rahdinkuljettajan vastuu kohdistuu operoivaan lentoyhtiöön. Pelkkiä lentoja ja yhdensuuntaisia lentoja on myynnissä rajoitetusti ja niitä myydään vain osaan matkakohteista. 


1.2. Lisäehdot 

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.


1.3. Erityisehdot 

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain kanssa. 

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin. 


Ryhmäehdot Ryhmäksi katsotaan seurue, jonka jäsenet lähtevät yhteisillä järjestelyillä samalle matkalle samana päivänä. Ryhmän minimikoko ja ryhmämatkoihin sovellettavat erilliset Nazarin ryhmämyyntiehdot ovat saatavilla Nazarin ryhmämyyntiosastolta. 

 

2. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta


2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta 

Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että matkapaketti on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit). 

Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle antamistaan tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei osoita, että matkanjärjestäjä täyttää kyseiset velvoitteet. 

Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan. Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään. Matkapaketin virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 12.4. mukaisesti. 


2.2. Sopimuksen sisältö 

Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki ennen matkasopimuksen tekemistä kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot, vakiotietolomake ja muut kyseistä matkaa koskevat lain edellyttämät tiedot (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180181). 

Nazarin matkapaketin hintaan sisältyy: – edestakainen lento varausvahvistuksessa mainitulta lentoasemalta lentokohteeseen. Mahdolliset lentoluokkakohtaiset lisämaksut veloitetaan kaikilta varauksen kaksi vuotta täyttäneiltä matkustajilta ja ne näkyvät varauksen hintaerittelyssä. Nazarin lentoaikatauluja koskevat tiedot ovat alustavia ja ne vahvistuvat viimeistään 20 päivää ennen lähtöpäivää, kun kyseessä on lomalento. Reittilennoin toteutettavien pakettimatkojen kohdalla voi muutoksia lentoaikoihin tulla siihen asti, kun matkan alkuun on 14 päivää.– Majoitus ja mahdolliset ateriat verkkosivuilta www.nazar.fi  löytyvien hotellitietojen ja matka-asiakirjojen mukaisesti. Mahdolliset huonetyyppikohtaiset lisämaksut (esim. parveke- ja merinäköalalisä) veloitetaan kaikilta täysihintaisilta matkustajilta. – hotellin esittelyssä verkkosivuilla ilmoitettujen tietojen mukainen opaspalvelu lomakohteessa. Useimmissa lomakohteissa osa opaspalveluista toimii sähköisiä kanavia käyttäen. Nazar varaa oikeuden lähettää asiakkaalle oppaiden yhteystiedot sekä muita, loman onnistumisen kannalta olennaisia tietoja tekstiviestillä. Nazar ei peri sähköisten opaspalvelukanavien käytöstä maksua. Kotimaan puhelinoperaattori veloittaa matkapuhelimen käytöstä hinnoitteluperusteidensa mukaisesti. Huomaa, että pelkän lennon varanneella matkustajalla opaspalvelut eivät sisälly hintaan. – EU-maihin suuntautuvilla matkoilla marginaaliarvonlisävero 24 %. 

Matkapaketin hintaan ei sisälly: Lippumaksua ei peritä, kun matkustaja tulostaa itse varausvahvistuksen ja matkalipun verkkosivuilta tai sähköpostistaan. – joidenkin lomakohteiden kohdalla erikseen mainitut lentokenttä-, kaupunki-, ympäristö-, turisti- ja vastaavat verot sekä viisumimaksut – muut lisämaksusta varausprosessin yhteydessä tarjotut lisäpalvelut, kuten esimerkiksi lentoateriat, lentokenttäkuljetus lomakohteessa sekä retket ja muut maksulliset lisäpalvelut lomakohteessa ja hotellissa (esim. hotellin span palvelut) Lentoyhtiökohtaiset tiedot mm. lentoaterioista ja matkatavarasäännöistä verkkosivuillamme. Huomaa, että ruumaan menevien matkatavaroiden kuljetus ei sisälly pelkkä lento -varaukseen. Reittilentoon liittyvät lisäpalvelut matkustaja varaa pääsääntöisesti suoraan lentoyhtiöltä. Nazar ei vastaa lentoyhtiöltä varatuista lisäpalveluista.

Lentokoneen ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden kuljetus ei sisälly matkapaketin hintaan. Matkatavaroiden kuljetus varataan erikseen maksua vastaan joko matkavarauksen yhteydessä tai Nazarin asiakaspalvelusta viimeistään 48 h ennen lähtöä. Lentoasemalla maksettaessa matkatavaramaksu määräytyy lentoyhtiön käytännön mukaisesti ja se on korkeampi kuin ennakkoon varattaessa. Lentoyhtiökohtaisia tietoja mm. matkatavarasäännöistä ja lentoaterioista löydät täältä.

Lapsesta, joka matkan päättyessä on alle 2-vuotias, veloitetaan lomalennolla vain hallinnollinen toimistomaksu, 80 euroa. Reittilennoilla toteutettavissa valmismatkoissa maksu vaihtelee lentoyhtiöittäin. Lapsi matkustaa lentokoneessa vanhempansa sylissä, eikä hänelle varata omaa lentopaikkaa. Joissakin hotelleissa vauvansänky on varattavissa ennakkoon. Varauksella voi olla vain yksi alle 2-vuotias aikuista kohti. 

On maita, lentolippuja ja lentosopimuksia, jotka eivät anna mahdollisuutta käyttää lentolippuja eri järjetyksessä, jonka takia on tärkeää, että tällainen tarkistetaan aina matkanjärjestäjältä varsinkin, kun kyseessä on EU:n ulkopuolinen lento.


2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus 

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen tekemistä annettava matkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika. 

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkalipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan. 

Päävaraaja on se henkilö, jonka nimelle sopimus matkasta on tehty. Kaikki muutokset ja peruutukset on tultava päävaraajalta. Päävaraaja on vastuussa siitä, että hän on tavoitettavissa antamassaan sähköpostissa ja puhelinnumerossa esimerkiksi tärkeiden muutosten vuoksi.

Nazarin verkkosivuilla julkaistut yleiset tiedot, suositukset ja linkit passi- ja viisumimääräyksistä koskevat ensisijaisesti Suomen kansalaisia. Nämä tulee lukea ennen matkan tilausta kohdasta asiakaspalvelu. Muiden maiden kansalaisten tulee kääntyä maan suurlähetystön puoleen saadakseen tietoon maansa passi- ja viisumimääräykset.

Matkustajalla on mahdollisuus matkavarauksen teon yhteydessä ostaa lomalennoilla toteutettaville matkapaketeille Allianz-vakuutusyhtiön matkavakuutus ja peruutusturva. Tarjolla olevat vaihtoehdot käyvät ilmi matkavarausta tehtäessä. Allianzin peruutusturva astuu voimaan heti kun maksu tästä on varausmaksun yhteydessä suoritettu. Allianzin peruutusturvasta maksettua lisämaksua ei palauteta matkustajan peruuttaessa matkan. Matkavakuutuksen voi perua milloin vain ennen matkalle lähtöä. Lisätietoja vaihtoehdoista verkkosivuilta www.nazar.fi  

Covid-19-pandemiatilanteen aikana matkustajan on itsenäisesti huolehdittava kunkin matkakohteen vaatimusten mukaisista todistuksista, joita matkustaja tarvitsee matkaansa varten. Näitä ovat esim. todistukset negatiivisesta Covid-19-testistä, saadusta Covid-19-rokotussuojasta tai sairastetusta Covid-19-taudista. Tarkemmat maakohtaiset tiedot on saatavilla ensisijaisesti kohdemaan viranomaisilta. Linkit maakohtaisten viranomaisten sivuille löydät tästä kartasta https://reopen.europa.eu/fi.
Tietoja päivitetään myös ulkoministeriön matkustustiedotteisiin ja Suomen edustustojen tiedotteisiin.


2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit 

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä annettava tiedot kohdemaan yleisistä terveysmääräyksistä. Matkustajan henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeiden ohjeistuksen hankkimisesta matkustaja vastaa itse. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisen sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta. 

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. 

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi ja www.thl.fi . Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla. 


2.5. Avustamisvelvollisuus 

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 10.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa. 

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia. 

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai -välittäjään. 

Nazarin yhteystiedot lomakohteessa Matkustaja saa viimeistään 7 päivää ennen matkan alkua yhteyden Nazarin oppaaseen lomakohteessa sähköpostitse (osoite ilmoitetaan erikseen asiakkaille sähköpostitse). Siihen asti matkustaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Nazarin asiakaspalveluun (yhteystiedot löytyvät matkavahvistuksesta tai kotisivuiltamme www.nazar.fi). Lomakohteen Nazarin palvelunumeron matkustaja saa tekstiviestillä lomakohteeseen saapuessaan. 


2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu 

2.6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä. 

2.6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista. 

2.6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla 2.6.1 ja 2.6.2. kohdissa mainittuja määräyksiä. 

2.6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana. 

2.6.5 Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkaa koskevat tiedot ja asiakirjat matkustajaryhmälle ja vastaavasti matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa toimittaessaan matkaa koskevat tiedot tälle matkustajaryhmän edustajalle eikä niitä tarvitse toimittaa erikseen jokaiselle matkustajalle. 

Matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa. 

Matkustajaryhmän edustaja (matkan varaaja, yhteyshenkilö) on myös vastuussa varausta koskevien maksujen suorittamisesta maksuehtojen mukaisesti. Nazarin verkkosivuilla tehdyissä  varauksissa matkustajaryhmän edustajan yhteystiedot merkitään kohtaan matkan varaaja. Puhelimitse tehdyissä varauksissa matkustajaryhmän edustajaksi katsotaan varauksella ensimmäisenä mainittu matkustaja, ellei muuta ole sovittu. 

2.6.5.1. Jos alle 18-vuotias varaa matkan tai matkustaa ilman huoltajaa, on hänen matkaa varatessaan esitettävä huoltajansa allekirjoittama kirjallinen suostumus ja huoltajan on jätettävä omat yhteystietonsa Nazarille. Lomake suostumuksen antamiseksi löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.nazar.fi/asiakaspalvelu/matkan-varaaminen-maksu-ja-liput/ 

2.6.6. Matkustaja tai matkustajaryhmän edustaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa tietojen, kuten matkan ajankohdan, matkustajien nimien, syntymäaikojen, muiden henkilötietojen tai matkustajien erityistarpeiden, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta ilmoittamisesta. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa. 

Matkustajien nimitietojen varauksella tulee vastata passin tietoja. 

2.6.7. Matkustaja saattaa joutua itse vastaamaan seurauksista ja/tai kustannuksista, mikäli niitä syntyy, jos hän käyttää matkapaketin palveluita tai paketin osia muulla tavoin, kuin matkapakettisopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi matkapakettiin sisältyvien kuljetuspalveluiden osittainen tai kokonaan käyttämättä jättäminen voi johtaa jäljellä olevien palveluiden käyttöoikeuden rajoittumiseen tai menettämiseen. 

Jos matkustaja jättää käyttämättä menolennon tai myöhästyy menolennolta, lentoyhtiöllä on kuljetussääntöjensä mukaan oikeus perua paluulentolippu. 

2.6.8. Reittilennolla toteutettavan matkan ongelmatilanteissa lentoreitin aikana tulee matkustajan ensisijaisesti viivytyksettä ottaa yhteyttä lentoyhtiön edustajaan lentoasemalla. Tämä koskee myös esim. viivästymistilanteita ja mahdollista uutta lentoreititystä. Matkustajan tulee itse tarkistaa paluulennon aikataulu  suoraan lentoyhtiöltä.

2.6.9. Matkustajan velvollisuus on ennen uuden matkan varaamista peruuttaa aiemmat samalle tai osittain samalle matkustusajankohdalle ja matkaseurueelle tekemänsä varaukset. Mikäli matkustaja ei noudata tätä velvollisuutta, voi Nazar peruuttaa aiemmat matkavaraukset ilman erillistä ilmoitusta.

 

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen 

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.  

Nazar pidättää oikeuden rajoittaa oikeutta avoimeen ostoon alennuskampanjoissa. Mahdolliset poikkeavat avoimen oston ehdot ilmoitetaan kampanjan ja varauksen teon yhteydessä. 

Sopimus on matkanjärjestäjälle sitova, kun matkavahvistus on lähetetty matkustajan sähköpostiosoitteeseen.

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muut matkaan liittyvät asiakirjat. 


Nazarin maksuehdot 


Tilaus- eli lomalennolla toteutettavien matkapakettien sekä pelkän lennon maksuehdot 

Matka lomalennoilla, joka on varattu aikaisemmin kuin 35 päivää ennen matkaan lähtöä.

Varaus on vahvistettava seitsemän päivän sisällä varauksesta käsirahalla, jonka suuruus on 200 euroa per henkilö. Loppusuorituksen tulee näkyä Nazarin tilillä viimeistään 35 päivää ennen matkan alkua. Mikäli emme ole vastaanottaneet maksuasi ajoissa, matkasi peruuntuu.


Matka lomalennoilla, joka varataan 35-0 päivää ennen lähtöä. 

Koko matkan summa on maksettava varaustilanteessa (internetvarauksessa samassa istunnossa). Jos emme ole vastaanottaneet maksusuoritustanne, matka peruuntuu ilman erillistä ilmoitusta. Matkasta ei postiteta varausvahvistusta/laskua. 

Nazar pidättää oikeuden soveltaa tiukempia maksuehtoja alennuskampanjoissa. Mahdolliset poikkeavat maksuehdot ilmoitetaan kampanjan ja varauksen teon yhteydessä. 


Reittilennolla toteutettavien matkapakettien maksuehdot 

Reittilennolla toteutettavan matkapaketin varausmaksun suuruus sekä varausmaksun ja loppumaksun eräpäivä vaihtelevat lentokohtaisesti. Tiedot varausmaksun suuruudesta ja maksuaikataulusta näkyvät matkaa varatessa verkkosivuilla sekä Minun lomani –sivuilla.

Jos varausmaksu tai matkan kokonaishinta on maksettava heti, maksu on suoritettava välittömästi varauksen teon yhteydessä samassa istunnossa luottokortilla tai verkkopankissa, muutoin varaus peruuntuu automaattisesti. 

Mikäli matkustaja ei suorita maksuja viimeistään varausprosessissa ja vahvistuksessa mainittuna ajankohtana, matkavaraus voidaan peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.


Maksutavat

Internetissä maksut suoritetaan osoitteessa www.nazar.fi. Hyväksyttävät maksuvälineet ilmoitetaan varauksen yhteydessä tai ”Minun lomani” osiossa. 

Matkan tilaushetkellä voimassaoleva hinta on matkustajaa sitova. Nazarin pankkitili on Nordea Suomi tilinumero: FI4937370453084018  BIC: DNBAFIHX. Jos matka maksetaan tilisiirtona, matka on maksettava viitteellisenä.  

Nazar voi tehdä erilaisia hintatarjouksia. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen tilattuja matkoja. 

Matkaa koskevat asiakirjat Matkavaraus vahvistetaan sähköpostilla matkan varaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja matkavarauksen tarkemmat tiedot löytyvät kirjautumalla henkilökohtaiselle käyttäjätilille verkkosivuilla www.nazar.fi, Minun lomani -osiossa. Matkustaja tulostaa itse Nazarin matkalipun Minun lomani –sivuilta. Mikäli matkustaja haluaa varausvahvistuksen/lipun lähetettäväksi postitse kotiosoitteeseen, tulee hänen maksettavakseen lisämaksu. 

 

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista 

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti: 

4.1.

a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista. 

Pakettimatka lomalennoilla:

Toimistokulut ovat 80 euroa/henkilö. Alle 2-vuotiaalta ei peritä peruutuksesta toimistokuluja, jos varaus on tehty lomalennolle. Peruutuskulu on aina vähintään toimistokulun suuruinen.

b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista. 

Varausmaksu on lomalennoilla toteutettavissa matkoissa 200 €/hlö.

c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista 

d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista 

e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista. 


Pakettimatka reittilennoilla:

Toimistokulut ovat pääsääntöisesti koko matkan hinta. Näiden peruutuksessa on voimassa lentoyhtiöiden peruutusehdot. Näistä ei useimmiten saa rahaa takaisin. Veroja ja  viranomaismaksuja ei palauteta koskaan. Hotellivarauksessa osana reittilentoja, koskee hotellin omat ehdot mahdollista palautusta varten. Lisätietoa saa Nazarilta. 

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jona Nazar on saanut peruutuksesta tiedon. Päävaraajan tulee ilmoittaa peruutuksesta heti Nazarille joko puhelimitse numeroon 09 427 22760 tai sähköpostitse osoitteeseen info@nazar.fi. Puhelinaikojen ulkopuolella tulee peruutuksesta aina ilmoittaa heti sähköpostilla. Viestistä tulee käydä ilmi varausnumero, nimi, lähtöaika ja matkakohde. Pakettimatka reittilennolla tulee perua joko puhelimitse tai chatin kanssa.

Jos matka on maksettu luottokortilla, mahdollinen palautus matkan hinnasta tapahtuu samalle luottokortille, muussa tapauksessa palautus maksetaan matkan varaajan (yhteyshenkilön) ilmoittamalle pankkitilille. 

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista. 


Yhden hengen lisämaksu/tyhjän vuoteen lisä 

Nazarin matkapaketin perushinta edellyttää, että huone/huoneisto varataan tietylle minimimäärälle matkustajia. Mikäli matkustajia on vähemmän kuin huoneen/huoneiston edellyttämä minimimäärä, huoneeseen/huoneistoon majoittuvalta/majoittuvilta peritään matkavarauksen hintaerittelyssä ilmoitettu lisämaksu. 

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen. 

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.


Reittilennolla toteutettavan matkapaketin peruutusmaksu

Reittilennoilla toteutettavien matkapakettien erityisluonteen vuoksi Nazar soveltaa näihin matkoihin poikkeavia peruutus- ja muutosehtoja peruutuksen tai muutoksen syystä riippumatta. Huomaa, että lentoyhtiöt veloittavat reittilennon muutoksesta, peruutuksesta, lentolipun nimenmuutoksesta tai -korjauksesta kulun, joka on usein lipunkirjoituksen jälkeen koko lentolipun hinta. Sopimuksen synnyttyä Nazar veloittaa edelleen matkustajalta matkan peruutuksesta tai muutoksesta, peruutuksen tai muutoksen ajankohdasta riippumatta, aina vähintään varauksen teon yhteydessä ilmoitetun varausmaksun, joka perustuu lentoyhtiön Nazarilta veloittamaan kustannukseen sekä Nazarin hallinnollisiin kuluihin, joka on pääsääntöisesti matkan kokonaishinta. Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä Nazariin.

Muilta osin matkoissa sovelletaan Yleisiä matkapakettiehtoja, Nazarin lisä- ja erityisehtoja ja alennussääntöjä sekä lentoyhtiön kuljetussääntöjä.


5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi ennen matkan alkamista 

5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksi sellaisia lähtö- tai saapumisaikojen muutoksia, jotka aiheuttaisivat matkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi (iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen), matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta, kuten esteettömänä markkinoidun matkan muuttuminen esteelliseksi, tai 

b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. 

Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen, tai 

c) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta 

– yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla 

– yli 12 tunnilla 2-6 vrk kestävillä matkoilla 

– alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti, tai 

d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavalla ja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua tai alentavatko ne sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekä oikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen. 

Muutoksista ilmoitetaan matkustajaryhmän edustajalle kirjeitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä varauksella ilmoitettuun osoitteeseen tai puhelinnumeroon. Matkustajan velvollisuus on ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisesta viivytyksettä Nazarille.  Jos matkustaja päättää peruuttaa matkan lomalennoilla saatuaan ilmoituksen lopullisista matka-ajoista, koko matkustajan matkasta maksama summa palautetaan hänelle. Peruutus on tehtävä viimeistään 4 päivää sen jälkeen, kun matkustajalle on ilmoitettu lopulliset lähtö- ja paluuajat. Alustavien lähtö- ja paluuaikojen muutokset eivät oikeuta matkustajaa hinnanalennukseen, korvaavaan matkaan, vahingonkorvaukseen tai muuhun korvaukseen.

5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset.  

5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 8.3. 

5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä. 

Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1d) kohdissa mainituista syistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi, ellei muutos johdu matkanjärjestäjää tai sen alihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista. 

Nazar pidättää oikeuden muutoksiin esitteissä ja verkkosivuilla annetuissa tiedoissa, hinnoissa ja alennuksissa ennen matkaa koskevan sopimuksen syntymistä. Mikäli muutos tapahtuu matkaa koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen, noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja. 

Lomakohteiden yleisesittelyissä mainitut hintatiedot (esim. liikkuminen, harrastukset, hintataso) perustuvat vastaavan edeltävän kauden tietoihin ja niihin voi tulla muutoksia myös matkustajan ja Nazarin välisen sopimuksen solmimisen jälkeen. Nazar ei vastaa esitteissä tai internetsivuilla mainittujen www-linkkien sisällöstä. 

Matkustajalla ei ole oikeutta kuluttomaan matkan peruuttamiseen, jos hän matkapakettisopimusta tehdessään on jo ollut tietoinen covid-19-pandemiatilanteesta tai jostakin muusta Yleisten matkapakettiehtojen 5.1.b -kohdan mukaisesta poikkeuksellisesta olosuhteesta.

 

6. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana 

6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos 

a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta, tai 

b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1.b) tarkoitettu tilanne, ellei matkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteen olosuhteista.

6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty (esim. yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessa hinnanalennuksen määrää.

6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle. 

6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaan kohtaa 16.

 

7. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle 

7.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. 

7.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot. 

Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle. 

Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös 4.2. kohtaa. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle. 


Muutokset lomalennoilla

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulut 80 euroa henkeä kohtaan.


Muutokset reittilennoilla

Reittilennoilla toteutettavilla matkoilla nimenkorjauksesta ja –muutoksesta veloitetaan Nazarin toimistokulun lisäksi lentoyhtiön veloittama kulu. Huomaa, ettei nimenkorjaus tai sopimuksen luovutus ole kaikilla reittilennoilla ja lipputyypeillä mahdollista, vaan nimenkorjaus tai –muutos katsotaan peruutukseksi ja uudeksi varaukseksi.

 

8. Hinnanmuutokset 

8.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla: 

a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai 

b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai 

c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia. 

8.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. 

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee. 

Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineellä viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua. 

8.3. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 8 % kohdassa 

8.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle matkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai ellei määräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Sähköisellä välineellä tiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti. Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. 

Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettava hänen maksamansa maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.  

8.4. Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva kohtien 8.1. a-c syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut. 


Nazarin matkapakettien hinnanmuutokset

Lomalennolla toteutettavan matkapaketin hinta ei muutu (nouse tai laske) sopimuksen syntymisen jälkeen muutoin kuin Yleisissä matkapakettiehdoissa kohdassa 8.1.b mainituissa tilanteissa matkan hintaan vaikuttavien verojen, tullien tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen muuttuessa.

Reittilennolla toteutettavan matkapaketin hinnanmuutokset ovat Yleisten matkapakettiehtojen mahdollisia kohdan 8.1. mukaisesti aina siihen asti kun matkapaketin koko hinta on maksettu ja sen jälkeen vain kohdassa 8.1.b mainituissa tilanteissa.


Nazarin hintatakuu lisäpalveluna ostettuna matkapaketeille lomalennoilla


Hintatakuun ostaneille

Jos matkan kokonaishinta alenee varauksen teon jälkeen, matkustaja saa hinnanerotuksen takaisin. Hintatakuu on voimassa lomalennoilla toteutettavassa matkassa siihen asti kun lähtöön on yli 60 päivää ja se edellyttää, että kohde, lähtöpäivä, hotelli, huonetyyppi ja matkustajamäärä ovat samat. Alennuksen pitää olla voimassa silloin kun matkustaja ottaa yhteyttä vedotakseen Hintatakuuseen, eikä alennus saa olla vain uusille varauksille myönnettävä kampanja-alennus. 

Huomioithan, että hintatakuu ei koske matkapaketteja reittilennoilla.


9. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen 

9.1. Jos matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua matkan kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole oikeutta sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy useita retkiä. 

9.1.1. Nazar pidättää oikeuden antaa matkustajalle kalliimmat järjestelyt kuin varaus edellyttää. Nazarilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tarjota kaikille matkustajille samoja kalliimpia järjestelyjä.

9.2. Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotka oikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltu kohdassa 5.1. 

9.3. Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamia merkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkan peruuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

9.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi. 

9.5. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on matkan tai matkasarjan peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään: 

1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää; 

2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään; 

3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää. 

Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15 ja 16 kohdissa mainittuihin hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen. 

 

10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka 

10.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos 

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. 

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään: 1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää; 2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään; 3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää. 

Nazarin matkojen ja matkasarjojen toteuttamiseen vaaditaan tietty vähimmäismäärä matkustajia. Vähimmäismäärän matkustajia tulee olla varattuna viimeistään 30 päivää ennen matkan alkua. Nazar seuraa varauskertymää ja täyttöastetta säännöllisesti. 

Lentäen toteutettavilla matkoilla vähimmäismäärä on: i) lentokonetyypeittäin: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324, A330-300: 360, A321: 191. 

Muiden konetyyppien osalta vähimmäismäärää arvioidaan vastaavankokoisen lentokonetyypin perusteella. ii) matkustajan matkavahvistuksessa ilmoitettuun lomakohteeseen vaadittava vähimmäismäärä: 50 matkustajaa. iii) lentokohteen jokaiseen hotellin vaadittava vähimmäismäärä: 50 matkustajaa. iiii) retkipaketin toteuttamiseen vaadittava vähimmäismäärä: 15 matkustajaa. 

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä. 

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista. 

10.2. Jos kohdassa 10. 1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta. 

10.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu. 

 

11. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus 

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia. 

 

12. Virhe ja virheilmoitus 

12. 1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos 

a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai 

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai 

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisen avustamisvelvollisuutensa. 

12.2. Matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulun muutokseen. Virheenä ei pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jos sen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai pitenee vähintään 2 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 4 tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 5 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 2 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti. 

12.3. Kyseessä ei ole virhe, jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain. 

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä eikä käytä lainkaan varaamaansa majoitusta, tai käyttää sitä vain osan lomastaan, on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi oppaalle. Matkustajalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jättämistään palveluista. 


12.4. Virheilmoitus 

Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista. 

Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat. 

Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Virheilmoitus on tehtävä loman aikana ensisijaisesti Nazarin oppaalle tai Nazarin Service Centeriin tai sen puuttuessa määrätystä kohteesta, kohteen palvelupuhelimeen. Matkustaja saa Nazarin palvelunumeron tekstiviestillä lomakohteeseen saapuessaan. Nazarin oppaaseen lomakohteessa saa myös yhteyden jo viimeistään noin 7 päivää ennen matkaa sähköpostitse ja koko matkan ajan helposti sms-palvelulla, chat-palvelulla tiettyinä aikoina tai puhelimitse, normaalien hotellivierailujen lisäksi. Reklamaatio tulee antaa Nazarin henkilökunnalle. Pelkkä reklamaatio esimerkiksi hotellin henkilökunnalle ei siis riitä. Pakettimatkalla reittilennolla tulee reklamaatio antaa oppaille joko tekstiviestin, puhelun sähköpostin tai mahdollisen chatin kautta.

 

 

13. Virheen korjaus 

13.1. Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, jos välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Kohtuullista määräaikaa virheen korjaamiselle määriteltäessä otetaan huomioon virheen laatu ja sen merkitys matkustajalle sekä matkanjärjestäjän mahdollisuudet korjata virhe. Matkustajalla voi korjaamisesta huolimatta olla oikeus kohdan 15. mukaiseen hinnanalennukseen virheen kestoajalta sekä kohdan 16. mukaiseen vahingonkorvaukseen. 

13.2. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korjaamaan suorituksessaan olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon virheen suuruus ja kyseisten matkapalvelujen arvo. 

Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi silloin, kun se olisi välttämätöntä tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustaja voi tehdä sen itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista. 

Jos matkustaja itse korjaa matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tästä matkustajalle aiheutuneita kustannuksia, mikäli virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat. Matkanjärjestäjän käyttäessä tämän kohdan mukaista kieltäytymisoikeuttaan matkustajalla on oikeus kohtien 15. ja 16. mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. 

 

14. Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminen matkan aikana 

Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida matkan aikana suorittaa sovitun mukaisesti, on matkanjärjestäjän tarjottava ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia matkapaketin jatkamiseksi soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut matkapalvelut. Velvollisuus tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjä koskee myös tapauksia, joissa matkustajan paluu matkan lähtöpaikalle ei toteudu sovitulla tavalla. 

Matkanjärjestäjän on myönnettävä matkustajalle asianmukainen hinnanalennus, jos vaihtoehtoiset järjestelyt sisältävä matkapaketti on laadultaan heikompi kuin matkapakettisopimuksen mukainen paketti. 

Matkustaja saa kieltäytyä tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, jos ne eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuun tai jos tarjottu hinnanalennus ei vastaa virheen merkitystä. Jos matkustaja kieltäytyy perustellusti vaihtoehtoisista järjestelyistä tai jos sellaisia ei ole mahdollista tarjota, matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen siinäkin tapauksessa, että hän ei pura sopimusta. Jos matkapakettiin sisältyy matkustajan kuljetus, matkanjärjestäjän on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle sopimusta vastaava paluukuljetus ilman, että siitä aiheutuu matkustajalle lisäkustannuksia. 

Jos matkustaja ilman edellä mainittuja hyväksyttäviä perusteita kieltäytyy tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, hänellä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen. 

 

15. Hinnanalennus 

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta. 

Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketin kokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimusta tehtäessä. 

 

16. Vahingonkorvaus 

16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä. 

Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että 

1) virhe johtuu matkustajasta; 

2) virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä; 

3) virhe johtuu 16.9. kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista tilanteista. 

16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys, yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä loma- tai matkanautinnon menettäminen. Viimeksi mainittu edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttä merkittävää virhettä. 

16.3. Matkustajalla on matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle. 

Matkustajan tulee tehdä vahinkoilmoitus (PIR, Property Irregularity Report) matkatavaran viivästymisestä tai vahingoittumisesta heti ennen lentoasemalta poistumistaan. Se on mahdollisen korvauksen saamisen edellytys. Montrealin yleissopimuksen nojalla korvauksen enimmäismäärä on rajoitettu. Korvausvaatimus lähetetään ensisijaisesti suoraan lentoyhtiölle.

16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta. 

16.5. Ilma-, meri-, tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000), matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 76/2004), matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017). 

16.6. Matkustajalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyy syntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaan olla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa. 

16.7. Saadakseen korvausta matkustajan on näytettävä, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe ja että hänelle aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä. 

16.8. Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessa matkanjärjestäjään sovelletaan kohtaa 2.6.3. 

16.9. Ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet) Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat, kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät mahdottomaksi matkapakettisopimuksessa määritetyn turvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä. 

16.10. Jos matkustajan paluuta ei ole väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa sovitun mukaisesti, matkanjärjestäjä vastaa tarvittavasta, mahdollisuuksien mukaan matkapakettisopimusta vastaavasta majoituksesta aiheutuvista kustannuksista enintään kolmelta yöltä, ellei kuljetusyhtiö tätä tee. 

Edellä mainittu kustannusvastuun rajoitus ei koske liikuntarajoitteista matkustajaa tai hänen saattajaansa, raskaana olevaa naista, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä eikä erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevaa henkilöä, jos matkanjärjestäjälle on ilmoitettu viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua henkilön erityistarpeesta huolenpitoon. 

16.11. Matkanjärjestäjä ei saa vedota väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin vastuunsa rajoittamiseksi paluukuljetuksen viivästyessä, jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saa vedota tällaisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön nojalla. 

 

17. Varausvirheet 

Matkanjärjestäjän on korvattava ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle vahinko, joka aiheutuu sen käyttämässä varausjärjestelmässä olevasta teknisestä puutteesta tai varausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä. 

Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuu matkustajasta tai kohdassa 16.9. tarkoitetuista väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista. 

Varausvirhe voi johtua matkustajasta esimerkiksi silloin, kun hän antaa elinkeinonharjoittajalle virheellisen tai puutteellisen matkustajaa tai matkaa koskevan tiedon. Matkustajan kuuluu myös normaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tarkistaa saamansa asiakirjat, kuten varausvahvistus, ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai virheistä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle niin pian kuin mahdollista. Jos hän laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa ja tästä aiheutuu hänelle vahinkoa, hänen myötävaikutuksensa voidaan ottaa huomioon määritettäessä hänelle maksettavaa vahingonkorvausta. 

Nazar ei vastaa yhteistyökumppaniensa esitteissä tai verkkosivuilla olevista tiedoista, vaikka materiaali olisi Nazarin toimittamaa. Jos matkustaja tekee uuden varauksen tai muulla tavoin muuttaa varausta, katsotaan se aiemmin tehdyn sopimuksen peruutukseksi. Jos hinnasto on muuttunut, sovelletaan uuden hinnaston mukaista hintaa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hintavirheisiin, jotka ovat niin suuria, että kuluttajan olisi pitänyt tietää hinnan olevan virheellinen. Mikäli tällaisen matkan saa varattua, on Nazarilla oikeus se kuitenkin perua heti, kun virhe huomataan.

 

18. Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen 

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta. 

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle. 

 

19. Korvausvaatimukset 

19.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 12. 

19.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

Mahdolliset virheilmoitukset on tehtävä loman aikana ensisijaisesti Nazarin oppaalle, Nazarin kohteessa sijaitsevaan palvelukeskukseen puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse. Mikäli asiaan ei saada loman aikana tyydyttävää ratkaisua, tulee korvausvaatimus lähettää matkan jälkeen kirjallisesti verkkosivuilta löytyvällä reklamaatiolomakkeella www.nazar.fi/asiakaspalvelu/reklamaatiokaavake/ tai postitse osoitteella Nazar Nordic AB Öresundshuset, Hans Michelsgatan 9, 211 20 Malmö, Ruotsi tai sähköpostilla osoitteeseen quality@nazar.fi.  

Mikäli reklamaatiosi koskee myöhästynyttä, peruttua tai evättyä pääsyä lennolle, tulee sinun mahdollisimman pian, mutta viimeistään kaksi kuukautta tämän jälkeen olla yhteydessä itse lentoyhtiöön. Yhteystiedot lentoyhtiölle näet asiakaspalvelusivuiltamme lentoyhtiösi kohdalta.

Riippumatta reklamaation luonteesta, tulee näistä ilmoittaa mahdollisimman pian. Mikäli reklamaatiosi koskee rikkoutuneita matkatavaroita lennolla, tulee tästä reklamoida heti lentokentällä.

 

20. Riita-asiat 

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Kun varaat matkan tai muita palveluja verkossa, puhelimitse tai jonkun jälleenmyyjämme tai edustajamme kautta, käsittelee Nazar ja tietyissä tilanteissa myös muut TUI Groupiin kuuluvat yritykset antamiasi henkilötietoja, kuten mm. nimitietoja, matkakohdetta, erikoisruokavalioon liittyviä toiveita ja erityisiä, matkan kannalta merkittäviä terveydentilaasi liittyviä tietoja. Henkilötietojasi saattavat käsitellä myös Nazarin yhteistyökumppanit matkailualalla, esimerkiksi lentoyhtiöt, hotellit ja lomakohteen paikalliset yhteistyökumppanit sekä Nazarin valitsemat hallinnollisia ja järjestelmäpalveluja tuottavat alihankkijat. Matkakohteesi sijainnista riippuen henkilötietojasi saatetaan käsitellä myös EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. 

Koskien tartuntojen jäljittämistä lennoilla ulkomailta Suomeen, vastaa Suomen viranomaiset testeistä potilasturvallisuuden vuoksi, ja noudattaa ECDC:n eurooppalaisia linjauksia koskien covid-19-tartuntojen jäljittämistä lähikontakteista lennoilla tartunnan saaneiden kanssa. Jotta turtuntoja voidaan jäljittää, ovat matkustaja- ja matkustamomiehistötiedot välttämättömiä viranomaisille. Tämän takia Nazarin tulee raportoida puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja kaikkien matkustajien nimet, mikäli näitä tarvitaan potilasturvallisuuden takia jäljitykseen, ja joka tehdään siis Suomen viranomaisten puolesta.

Käsittelemme myös meille antamiasi matkaseurueesi muiden henkilöiden tarpeellisia henkilötietoja. Jos annat matkaa varatessasi muiden henkilöiden henkilötietoja, sinun pitää olla varma siitä, että he suostuvat tähän ja että sinulla on oikeus antaa kyseiset tiedot. Sinun tulee myös mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että he ymmärtävät, kuinka voimme käyttää heidän henkilötietojaan. 

Rekisterinpitäjä Nazar Nordic AB (jäljempänä “me” tai “meidän”) vastaa sinusta keräämiensä henkilötietojen käsittelystä. Nazar Nordic AB (Y-tunnus 556649-4174. Hans Michelsgatan 9, 211 20 Malmö, Sweden.Puhelin: 09 427 22760. Sähköposti: dpo@nazar.se). Nazar Nordic AB kuuluu TUI Group -konserniin (https://www.tuigroup.com/en-en ). Nazar Nordic AB ja TUI Nordic Holding AB on kokonaisvastuussa konsernin toiminnasta Pohjoismaissa ja käyttää määräävää valtaa konsernin pohjoismaisissa yrityksissä. Nazar Nordic AB:lla  ja TUI Nordic Holding AB:lla on sen johdosta yhteisvastuu henkilötiedoista. Nazar Nordic AB on kuitenkin pääasiallinen yhteystahosi ja voit kääntyä puoleemme, jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat käyttää tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi.   

Nazar noudattaa kaikkien henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yksityisyytesi on meille tärkeä asia ja haluamme, että ymmärrät kuinka henkilötietojasi käsitellään. Henkilötietosi kuuluvat sinulle. Pyydämme sinua siksi tutustumaan Tietosuojailmoitukseemme. Tietosuojailmoituksessa kerromme mm:

• Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme ja mitä tarkoituksia varten.

• Milloin ja miten saatamme jakaa henkilötietojasi TUI Group -konsernin sisällä ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. 

• Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi ja mitä tarkoituksia varten.  

• Mitä oikeuksia sinulla on, muun muassa kuinka pääset tarkastelemaan henkilötietojasi tai kuinka päivität niitä.

Olemme pyrkineet pitämään tämän Tietosuojailmoituksen mahdollisimman yksinkertaisena. Jos et kuinkaan tunne sellaisia käsitteitä, kuten rekisterinpitäjä ja erityiset henkilötietoryhmät, lue keskeisten käsitteiden kuvaukset kohdasta Keskeiset käsitteet kotisivultamme osoitteessa https://www.nazar.fi/tietoa-nazarista/tietosuojailmoitus/.

Nazar Nordic on asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun, Kilpailu- ja kuluttajavirastossa hyväksytyn vakuuden.

Ennen matkan ostoa tulee matkustajan tutustua Nazarin Asiakaspalvelu-osioon osoitteessa:

https://www.nazar.fi/asiakaspalvelu/

Nazar ei vastaa tässä julkaisussa olevista mahdollisista paino- tai kirjoitusvirheistä. Kohdefaktat ja hotellikuvaukset ovat alustavia ja saatetaan päivittää kauden aikana.

Muutoksista, joilla on suora vaikutus matkan varsinaiseen laatuun, ilmoitetaan matkustajalle heti Nazarin saatua näistä tiedon.

Kohteessa olevista vesiurheiluaktiviteeteista huolehtii yleensä yksityinen harjoittaja, eikä Nazaria voida pitää vastuussa kyseisestä toiminnasta.