Yleiset valmismatka- ja pakettiehdot

Yleiset matkapakettiehdot 1.7.2018 alkaen - Klikkaa tästä 

Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017, www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901 ) pakottavat säännökset.

Nazarin lisä- ja erityisehdot on merkitty dokumenttiin kursiivilla.